Haberler

Datça’da kültür, sanat rüzgarı esecek

Datça’da uzun süre ara verilen “Can Yücel Kültür Sanat Festivali” tekrar hayata geçiriliyor

Datça’da yaşayan kültür ve sanat insanlarının oluşturduğu, Datça Kültür Sanat Dayanışması ile Datça Belediyesi’nin birlikte organize ettiği “Can Yücel Kültür Sanat Festivali”nin 11-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleşeceği açıklandı.

Üç gün sürecek festivalde Can Yücel’in eşi Güler Yücel çok merak uyandıran resimlerini Türkiye’de ilk kez bu festivalde sergileyecek.

Tolga Çandar, Fuat Saka, Emin İgüs gibi sevilen müzisyenler konserlerle etkinlikleri şenlendirecek.
Türkiye’nin tanınmış şairleri, edebiyatçıları, ressamları, tiyatrocuları, fotoğraf sanatçıları, söyleşilerle, dinletilerle ve sergilerle konukları kültür ve sanata doyuracak.

Festivalin son günü Hızırşah’ta piknik düzenlenecek. Tüm Datçalılar festivale katılan konuklarla birlikte yeryüzü sofrası kuracak. Piknik alanında yöresel müzikler ve oyunlar eşliğinde kardeşlik, dostluk mesajları verilecek.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar’ın bu festivale özel önem verdiği ve Datça’nın bir kültür sanat merkezi olması yolunda önemli bir adım olarak gördüğü öğrenildi.

Datça Kültür Sanat Dayanışması yetkilileri, festivalin hiç bir ticari amaç gütmediğini ve halkın konserler dahil tüm etkinleri ücretsiz olarak izleyebileceğini özellikle vurguladılar.

Kaynak : http://www.haberturk.com/datca-da-can-yucel-kultur-sanat-festivali-tekrar-hayata-geciriliyor-1910778

9 Mayıs 2018 / by / in
Akdeniz’den Ege’ye Dostluk İçin Yürüdüler

Muğla’nın Datça ilçesinde, Akdeniz’den Ege’ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü düzenlendi Akdeniz’den testilerle alınan deniz suyu, 14 kilometre yürünerek bir kez daha Ege Denizi ile buluşturuldu

Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV), Kaymakamlık ve Datça Belediyesinin desteğiyle düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda başladı, Gökova Körfezi’ndeki Katıyalı sahilinde sona erdi.

İskele Mahallesi’nde, Akdeniz’deki Kumluk Plajı’ndan testilere doldurulan deniz suyu, Gökova Körfezi Katıyalı Sahili’ne döküldü.

Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, bu yıl 19’uncusu düzenlenen yürüyüşün kent için önemli olduğunu söyledi.

Bakır, Datça’nın yaz-kış her zaman ayrı güzelliklere sahip olduğunu belirterek, “Şubat ayında baharın gelişini karşılıyoruz. Ülkemizin birçok yerine bahar daha yeni gelirken, biz burada neredeyse yazı yaşıyoruz. Datça’da 19 yıldır aralıksız sürdürülen bu etkinliğin, insanlar arasında dostluk ve kardeşliğin pekiştirilmesine, doğa sevgisinin artarak devam etmesine vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar da yürüyüşün sonsuza kadar sürmesini temenni ederek, “Akdeniz’den Ege’ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü bugün bir gelenek haline geldi.“ diye konuştu.

Konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan gruptakiler, 3 testinin Akdeniz’in suyuyla doldurulmasından sonra yola koyuldu. Testilerde taşınan sular Gökova Körfezi’ndeki Gereme sahilinde boşaltılarak Ege’nin serin sularına karıştırıldı.

Yürüyüşe katılanlar daha sonra piknik yaptı.

Muğla AA

6 Mayıs 2018 / by / in
Datça’da 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlandı

İlçe­miz­de 1 Mayıs İşçi Bay­ra­mı kut­lan­dı.Kut­la­ma­la­ra Eği­tim-Sen Datça Tem­sil­ci­li­ği, Tüm Emek­li­ler Sen­di­ka­sı Datça Tem­sil­ci­li­ği,sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar ka­tıl­dı.

1 Mayıs salı günü 13.00’de Şen­ka­ya’nın önün­de baş­la­yan yü­rü­yüş Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda son buldu. Araç tra­fi­ği­ne ka­pa­tı­lan ,cadde bo­yun­ca em­ni­yet ekip­le­ri­nin kont­ro­lün­de dö­viz­ler ve pankartlar eş­li­ğin­de yü­rü­ye­rek slo­gan atan grup­lar po­li­sin geniş gü­ven­lik ön­le­mi oluş­tur­du­ğu arama nok­ta­la­rın­dan ge­çe­rek Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda bir araya geldi.
1 Mayıs günü ça­lı­şan­lar ara­sın­da ye­ri­ni alan Cafer Öz­do­ğan (50) “1 Mayıs’ta iki se­zon­dur ça­lı­şı­yo­rum. Bende Datça’ya büyük kent­ler­den ge­len­ler­de­nim. Komp­le her­kes ça­lış­tı zaten. Hiz­met sek­tö­rü olun­ca yarın 1 Mayıs ben ça­lış­mı­yo­rum deme şan­sı­mız ol­mu­yor. Zaten iş­çi­ler ola­rak ör­güt­lü de­ği­liz. Karşı ta­raf­tan talep ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Yarın 1 Mayıs şu sa­at­ler­de yü­rü­yü­şü­müz var, sizde ka­tı­lın son­ra­sın­da iş­le­ri­ni­ze devam edin gibi bir durum söz ko­nu­su ola­bi­lir­di. İşçi­nin dı­şın­da her­kes yü­rü­yor ancak bir tek işçi yü­rü­ye­mi­yor. Datça’da ge­nel­de emek­li, 1 Ma­yı­sa ge­çer­ken bir uğ­ra­ya­yım, mey­dan­da bu­lu­na­yım diyor. Datça’da ge­nel­de 1 Ma­yı­sa emek­li öğ­ret­men, de­mir­yo­lu emek­li­si ka­tı­lı­yor. Büyük şe­hir­ler­de 1 Ma­yı­sa ka­tı­la­ma­yan­lar ge­nel­de Datça’da ka­tı­lı­yor­lar­dır diye dü­şü­nü­yo­rum. 1 Mayıs nedir bilen yok. Bende 1 Ma­yı­sa ka­tıl­mak is­ter­dim. İnsan­la­rın yü­rü­yüş­ler­de Türk bay­ra­ğı ile yü­rü­ye­bi­lir­ler. Parti ola­rak bi­ri­le­ri­nin çıkıp yü­rü­me­si ge­re­kir bence bizde bu­lu­na­lım den­me­li.” dedi.
Yü­rü­yü­şe ka­tı­lan grup­lar şar­kı­lar söy­le­yip ha­lay­lar çe­ke­rek olay­sız bir şe­kil­de Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’ndan ay­rıl­dı.Yak­la­şık yarım saat süren da­ğı­lı­mın ta­mam­lan­ma­sın­dan sonra, yol­lar araç tra­fi­ği­ne ye­ni­den açıl­dı.
Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nın bo­şal­ma­sıy­la te­miz­lik iş­çi­si yer­le­ri sü­pür­me­ye, balon sat­ma­ya ça­lı­şan sa­tı­cı da ça­lış­ma­ya devam etti.

Sebiha ARSLAN

Kaynak : http://www.datca-haber.com/haber/datcada-1-mayis-isci-bayrami-kutlandi/996/

3 Mayıs 2018 / by / in
Her Yaştan 500 Sporcu Datça’da Koşuya Katıldı

Datça’da ilki geçen yıl ‘İyilik Peşinde Koş’ sloganıyla düzenlenen ‘Run Datça’ koşusunun ikincisi, ‘Doğaya Koş’ adıyla yapıldı. Datça’da bir grup genç tarafından, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MUTSO) desteğinde gerçekleştirilen etkinliğe, her yaştan profesyonel ve amatör 500 koşucu katıldı. Datça Yarımadası’nın, Akdeniz sahilinde doğayla iç içe eşsiz bir parkurda gerçekleştirilen koşu etkinliği, 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre, 5 kilometre, 2 kilometre halk koşusu ve 6-15 yaş arası çocuklar olmak üzere beş farklı kategoride yapıldı. 5 kilometre koşusuna katılarak, başarıyla tamamlayan ortopedik engelli 40 yaşındaki Gülay Şabba herkesin takdirini topladı. CHP’li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar koşu sonrası, Şabba’yı kutlayarak tebrik etti. Etkinliğin 21 kilometre yarı maraton koşusunda erkeklerde ilk üç dereceyi  paylaşan Ömer Oklu (1.22.42), Kevin Bora (1.27.23), ve Osman Duran (1.28.24) ile bayanlarda ilk üçe giren Benhür Öncel (1.41.57), Seher Sinem Berger (1.43.36) ve Şeyda Gül Akbulut’a (1.47.43) madalyaları, Datça Kaymakamı Vehbi Bakır tarafından verildi. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 10 kilometre koşusunda, erkeklerde ilk üçe giren Çağlar Kasım (39.21), Muzaffer Taylan (41.44) ve Seyran Güneş (42.46) ile bayanlarda ilk üç dereceyi paylaşan Selma Akgün (46.24), Serpil Kurd (49.33) ve Çağla Şengör’ün (49.36) ödüllerini verdi. Etkinliğin, 5 kilometre koşusunda erkeklerde ilk üç dereceyi  paylaşan Enis Biter (16.26), Çağrı Yüksel (19.18) ve Sergen Çelik (20.48) ile bayanlarda ilk üçün sahipleri Ece Vahapoğlu (26.84), Gamze Yağmur Çakmak (28.41) ve Feride Ünal (29.41) madalyalarını, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş’un elinden aldı. Yarışmada ayrıca yaş kategorilerinde dereceye girenlere de başarı plaketleri verildi. Datça Kaymakamı Vehbi Bakır törende yaptığı konuşmada; denizi, kumu ve güneşi güzel olan Datça’nın sadece yaz aylarında değil, yılın 4 mevsiminde her dakikası ile güzel olduğuna dikkat çekti. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise konuşmasında, etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür ederek, Datça’da buluşmak, Datça’da koşmak bir yarış değildir. Bugünü, ömrünüze bir gün daha ömür katacak gün olarak değerlendirin. Datça’nın güzelliklerini, gittiğiniz her yerde yakınlarınıza, dostlarınıza, arkadaşlarınıza anlatın dedi.

Her Yaştan 500 Sporcu Datça’da Koşuya Katıldı

23 Nisan 2018 / by / in
RunDatça kayıtları başladı

Datça yarımadasında Türkiye çapında düzenlenecek ilk koşu etkinliği olan RunDatça bu yıl ikinci kez 22 Nisan 2018 Pazar günü gerçekleşiyor.

21K, 10K, 5K, 2K Halk Koşusu ve Junior olmak üzere beş farklı mesafede koşulacak olan RunDatça hem profesyonel hem amatör koşuculara muhteşem Datça doğası ve ikliminde koşu deneyimi sunuyor.

Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Datça yarımadası gerek iklim koşulları, gerek doğal güzellikleri ile pek çok spor dalına uygun koşullara sahip bir yer. RunDatça’ya katılacak sporcuları da muhteşem doğasıyla eşsiz bir parkur bekliyor.

Bu yıl programa eklenen RunDatçaJunior Yarışı da 22 Nisan’da 500m ve 1 km mesafelerinde gerçekleşecek. RunDatçaJunior 6 – 15 yaş aralığındaki tüm çocukları spor yapmaya davet ediyor. Yarışa ek olarak, kurulacak olan etkinlik alanında hem sponsor etkinlikleri hem de çeşitli eğlenceler düzenlenecek. Bu sayede katılımcıları spor ve eğlence dolu bir haftasonubekliyor.

Koşuya katılacak sporcular, pek çok farklı yaş kategorisinde dağıtılacak ödülleri kazanma şansı elde ediyor. Yarışın yapılacağı hafta sonu, etkinlik alanında sporcular ve katılımcılar için hem sponsor etkinlikleri hem de çeşitli eğlenceler düzenleniyor.

Halk koşusu seni bekliyor

Özellikle yerel halkın katılımının yüksek olması amacıyla bu yıl koşuya 2K Halk Koşusu da eklendi. Katılımın ücretsiz olduğu bu segmente, Vodafone İstanbul Maratonu’ndaki halk koşusu gibi biraz koşup biraz da yürüyerek bu güzel etkinliğe siz de katılabilirsiniz.

RunDatça; Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, yerel ve ulusal sponsorların destekleri ile gerçekleşiyor.

RunDatça kayıt formu ve detaylı bilgi için www.rundatca.com web sitesini ziyaret edebilirsin.  RunDatça kayıt ücreti 60 TL, RunDatça Junior katılım ücreti ise 20 TL ve son kayıt tarihi 18 Nisan 2018.

Etkinlik güncellemelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsin.
Facebook/RunDatca
Instagram/RunDatca

4 Nisan 2018 / by / in
Kış turizminin ilk adımları

Bu yıl ilk kez düzenlenen Badem Çiçeği Festivali, Türkiye’nin bir çok yerinden ziyaretçiyi Datça’nın güzel doğası ile tanıştırırken herkese yarımadada kış turizminin de yapılabileceğini gösterdi

Doğası ve iklimi ile öne çıkan Datça’da bir çok kişinin yakındığı gibi sezon ne yazık ki ortalama 45 gün bazı yer ve yıllarda ise maksimum 60 gün. Ama Datça’da uzun süre yaşayan hemen hemen herkesin dikkatini çeken noktalardan biri ise bu sürenin daha fazla artırılabileceği yönünde… Özellikle 12 ay turizme uygun bir iklimi olan yarımada çok farklı alternatif etkinlikler düzenleyerek bu canlılığa ulaşılabileceğini hemen hemen herkes düşünürken Datça sakinlerinden Özge Atalay’ın öne çıkmasıyla bu nokatada önemli bir atılım yaşandı. Ve Datça bu yıl ilk olarak Badem Çiçeği Festivali’ne imza attı. Eksisi ev artısı ile çok şey yazıldı çizildi ama belki hemen hemen herkesin hemfikir olduğu nokta ise Datça’da kış turizmi de yapılabilirmiş demek ki oldu. Çünkü, özellikle Datça merkez festival tarihleri boyunca yani 16 ve 18 Şubat 2018 tarihleri arasında yazı aratmayacak bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Ve bu yolda daha başka güzel projelerin de hayata geçirilebileceğinin gösteresi oldu.

 

4 Nisan 2018 / by / in
12. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu Başladı.

Muğla’nın Datça ilçesinde bu yıl 12’inci kez düzenlenen ve 407 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu büyük çekişmeye sahne oldu.

Muğla‘nın Datça ilçesinde bu yıl 12’inci kez düzenlenen ve 407 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu büyük çekişmeye sahne oldu. Türkiye‘nin ilk ve tek açık deniz kış maratonu olan Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu 12’inci yılına girdi. Uzun parkurda 128 ve kısa 279 sporcu olmak üzere bu yıl yarışlara 407 sporcu katıldı. 85’i bayan ve 322 erkek sporcunun soğuk havaya aldırmadan denize girdiği maratonun bu yıl ki teması ‘Kuraklık size bir kulaç kadar yakın, suyuna sahip çık’ olarak belirlendi.

Büyük çekişmeye sahne olan maratonun startını Vali Esengül Civelek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Datça Kaymamı Vehbi Bakır, Datça Belediye Başkanı Yüksel Uçar, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya Muğla Ticaret Odası Başkanı Bülent Karakuş birlikte verdi.

GAZİ SPORCU AFRİN KAHRAMANLARINA SELAM GÖNDERDİ

Datça Kış Maratonu’na ilk kez katılan 46 yaşındaki Güneydoğu gazisi Ekrem Taşkın, Türkiye’yi birçok kez yurt dışında temsil ettiğini söyledi. Taşkın, “Açık Deniz Yüzme Yarışmalarına 3 kez katıldım ama Datça Kış Maratonuna ilk kez katılıyorum. Burayı çok beğendim. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirilmiş. Güney Doğu‘da terörle mücadele ederken gazi oldum. Ülkemizin savunması için Afrin‘de görev yapan askerlerimizin zaferle dönmelerini diliyorum. Allah onları korusun. Asker ve polisimize buradan selam söylüyorum” dedi.

24 Şubat 2018 / by / in
12. Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu Başlıyor

Türkiye‘nin tek kış yüzme maratonu olan Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, bu yıl 12. kez düzenleniyor. Datça Belediyesi’nin hayata geçirdiği organizasyonda katılımcılar bu yıl “azalan su kaynaklarına dikkat çekmek için” yüzecekler.

Türkiye’nin ilk ve tek kış yüzme maratonu 12. Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu’na geri sayım başladı. 24 Şubat 2018 günü Datça’da gerçekleştirilecek maratonun katılımcıları, bu yıl “Kuraklık bir kulaç kadar bize yakın, suyuna sahip çık” demek için yüzecekler.

Datça Belediyesi’nce düzenlenen yüzme maratonu, 24 Şubat’ta saat 11.00’da Datça Kumluk Plajı’ndan başlayacak. Kısa parkurda yüzecek olanlar Kumluk Plajı’ndan 1500 metre mesafedeki Datça Tatil Köyü İskelesi’ne kadar gidip dönecek. 5000 metrelik uzun parkur ise Kumluk Plajı ile Fener Adası arasında gidiş dönüşü kapsıyor.

Maratona lisanslı yüzücüler dışında amatör yüzücüler sağlık raporu alarak katılabiliyor.

Kulaçlar temiz su için

Maraton ile ilgili duyuruda “Suyumuza sahip çıkıyoruz, “azalan su kaynaklarımız” için yüzüyoruz” denilerek şunlar ifade ediliyor:

“2017 yılı yaz aylarında; kışlık nüfusa göre yapılan planlamalar ve altyapı, plansız gelişme, kontrol edilemeyen kuyu kullanımı, yöreye uygun tarımsal ürünler, bitkiler ve ağaçlandırmanın dikkate alınmaması, yağmur suyunu tutabilecek -sarnıç, depo gibi- yapıların eksikliği, önemli oranda “susuzluk” yaşamamıza neden oldu.

Evsel kullanımda su tasarrufu, geri dönüştürülmüş gri su / atık su kullanımı, yağmur suyu depolama, yağışlarla yeraltı suyumuzun beslenmesi, tarımda ve bahçe sulamada verimli yöntemler, yöreye uygun tarımsal ürünler gibi konularda farkındalık oluşmasını sağlamak, dikkat çekmek için bu yıl Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu’nda kulaçlarımızı “temiz su” için atıyoruz.”

https://www.cnnturk.com/spor/12-datca-acik-deniz-kis-yuzme-maratonu-basliyor

21 Şubat 2018 / by / in
Dünya Öykü Günü kutlandı

14 Şubat Dünya Öykü günü, Metamorfoz sanat Evi’nde yapılan bir etknilikle kutlandı

Metamorfoz Sanat Evi’nde düzenlenen etkinliğe İbrahim Çiftçioğlu, Ayşegül Çelik, Kamil Erdem, Suna Güler, Hasan Gürkan, Özgür Mutlu, Birten Engin Naliş ve Fulsen Türker katıldı. Katılımın yoğun olduğu gecede yazarlar öykülerini okudu. Can Yücel’in eşi Güler Yücel rahatsızlığı nedeniyle katılmadı. Güler Yücel’in yeni yayınlanan Olduğu Gibi adlı kitabından bir şiirini ise Özkan Schulze okudu.

 

14 Şubat 2018 / by / in
Fidanlar dikildi

Datça’da geçen yıl yanan ormanlık alan vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla ağaçlandırıldı.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’nün organizasyonunda, Emecik’in Güllük Mevkii’nde yanan 19 hektarlık alana, 30 bini kızılçam, 2 bini servi olmak üzere toplam 32 bin fidan dikimi yapıldı. Etkniliğe Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Marmaris Orman İşletme Müdürü Akın Ünler, Datça Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş ve vatandaşlar katıldı.

14 Şubat 2018 / by / in